Projektor k interaktivní tabuli

Výběru interaktivní tabule se věnujeme v jiné části naší poradny. Zde se budeme věnovat výběru vhodného projektoru, který může do značné míry ovlivnit bezproblémový a pohodlný provoz interaktivní tabule.
 
projektor a interaktivní tabule 

Při výběru projektoru ve vztahu k interaktivní tabuli je třeba nad rámec běžných parametrů (svítivost, kontrastní poměr, konektivita, projekční technologie ), věnovat pozornost také projekční vzdálenosti. V této souvislosti lze projektory rozdělit do tří kategorií:

1. projektory pro stropní montáž s běžnou projekční vzdáleností

Možné řešení za nejnižší cenu. Projektor je v patřičné vzdálenosti nainstalován na stop a svítí na interaktivní tabuli. Výhodou je příznivá cena a široká nabídka modelů různých parametrů. Nevýhodou nevýhodou je, že přednášející stojí ve světelném poli projektoru a tím si stíní.

2. projektory s krátkou projekční vzdáleností

Projektory nasvítí projekční plochu z cca 1 metru. Výrazně tím sníží nežádoucí jev stínění. Jedná se o předchůdce projektorů s ultra krátkou projekční vzdáleností, a jejich nabídka je již omezená.

3. projektory s ultrakrátkou projekční vzdáleností

Nejvhodnější řešení, prakticky bez stínů. Projektor je instalován přímo nad tabuli a projekční plochu nasvítí ze vzdálenosti několika centimetrů. Mezi další výhody patří snadná montáž, možnost použití se zvedacími mechanismy, menší vliv okolního světla. K dispozici je již celá řada modelů, jejichž cena se postupně snižuje.